מדיניות פרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות

 GLOWUP CLINIC ("העסק") רואה חשיבות עליונה בשמירה על פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המנוהל על ידו בכתובת https://glowup.clinic להלן ("האתר"), מפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות ומתחייב כלפיך לקיים מדיניות זו. מטרת הגנת פרטיות זו מחייבת ומסדירה את האופן בו העסק עושה שימוש במידע שתמסור לו ובמידע שיאסף אודותיך בעת השימוש שלך באתר.

הביטוי “מידע אישי” פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי

 • בעת שימוש בשירותי האתר הינך מאשר את הסכמתך למדיניות פרטיות זו המתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוג המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנשוא המידע, יכול להסירו או לשנותו.

 • במידה והינך קטין מתחת לגיל 18 כניסה ושימוש בשירותי האתר מותנה בהסכמתם של אחד מהוריך או של כל אפוטרופוס אחר. (אנא קרא את התקנון ומדיניות הפרטיות עם הוריך ו/או אפוטרופוס).

 

מסירת פרטים ומידע אישי לעסק

 • השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי, אך עם זאת ישנם אזורים אשר עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי כגון שם מלא, כתובת, טלפון , כתובת דואר אלקטרוני  פעילה עבור: רישום למועדון חברים, יצירת קשר באמצעות טפסי צור קשר מקוונים, רישום לרשימות תפוצה של העסק ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

 • ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, יסומנו השדות אשר חובה למלא. ללא מסירת הפרטים המתבקשים, לא תוכל להירשם לשירות הרלוונטי , עליך למסור פרטים נכונים ומדויקים ואתה מאשר את נכונות הפרטים אשר מסרת, העסק יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים המבוקשים, זאת ועוד העסק עשוי לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובות שלך מולה בעת הגשת פניות כלשהן.

 • מסירת הפרטים האישיים תלויה בהסכמתך ומרצונך החופשי. מסירת פרטים שגויים או לחילופין אי מסירת הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר במידת הצורך.

 • כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לעסק, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

 

היכן נשמר המידע שנאסף מהאתר:

 • המידע שהאתר אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל,מידע נוסף, כפי שיפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו”ב). חברות צד שלישי יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו”ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

 • הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העסק המאוחסן אצל ספקי אירוח , שרתים, וגיבוי מידע אשר עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות מדינית ישראל, הסכמה למדיניות זו מהווה הסכמה גם לשמירת המידע ולהעברתו מחוץ לגבולות מדינת ישראל

 • אנו  מחויבים לשמור על הסודיות וחשאיות המידע שברשותנו ולציית להוראות החוק. כל מידע שייאסף אודותייך בעת השימוש באתר או באם תמסור מידע זה מיוזמתך, ישתמש העסק במידע  זה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין.

 

סוגי המידע שאנו אוספים והשימוש בו

 • המידע הנצבר על פעילות המשתמש  כאשר נעשה שימוש באתר  על כל שירותיו, מתועד באופן סטטיסטי ומצטבר שאינו מזהה אישית  את המשתמש (לדוגמא: עמודים שהמשתמש ביקר בהם, פרסומות  שנקראו באתר, הצעות שעניינו את  המשתמש, כתובת IP  של המשתמש, מיקום גיאוגרפי Geo-Location של המשתמש, סוג המכשיר בו המשתמש עושה שימוש לרבות סוג מערכת ההפעלה Advertising ID , מספר זיהוי של מכשיר הקצה Device ID, מקום המחשב שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד… ) וזאת על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר , פרסום מידע ותכנים  לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, והתאמת מודעות שיוצגו למשתמש בהתאם לתחומי העניין שלו לרבות שיווק מחדש (remarketing)   אשר ישלח למשתמש רק לאחר שנתן  את הסכמתו לכך במהלך יצירת קשר באתר  או בכל עת אחרת. 

 • תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלת דיוור ישיר בכל עת.

 • הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א 1981 וכל דין רלוונטי אחר.

 • כמו כן אנו רשאים לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע שנוגע לפרטי המשתמש ולפעולתו באתר.

 • דיוור ישיר אלקטרוני (רשימת תפוצה), שיחות טלפון , הודעות  SMS ו\או Whatsapp.

 • העסק ישתנש בפרטי הקשר שתזין באתר וזאת כדי לשמור עמך על קשר, להציע ולשלוח לך הצעות  ותכנים שיווקיים.

 • המידע ישוגר אליך וזאת רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 • העסק לא ימסור את פרטיך האישיים למפרסמים אך עם זאת הוא רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר, יש להדגיש כי המידע הסטטיסטי שיועבר אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי.

 • במקרה של רישומך ללא הרשאה או לצרכי עדכון פרטייך האישיים, תוכל לפנות אל מפעילת האתר ולבקש באמצעות דואר האלקטרוני [email protected] את הסרתך מרשימת התפוצה או עדכון פרטייך האישיים. מפעילת האתר תפעל על פי בקשתך בתוך 72 שעות מהמועד שבו יתקבל אישור על קבלת דואר אלקטרוני זה.

 

מסירת מידע לצד שלישי

העסק לא יעביר לצדדים שלישיים  את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם נתת את הסכמתך לכך.

 • אם העסק ידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין.

 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין העסק שתחייב חשיפת פרטיך.

 • אם המשתמש יבצע פעולות שבניגוד לדין.

 • אם העסק ימכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 • איסוף מידע על ידי צדדים שלישיים

 • כאשר אתה משתמש באתר, העסק רשאי לעשות שימוש בתוכנות צד ג׳ על מנת לספק תכנים, שירותים, לצרכי פרסום ו/או במסגרת פונקציות נוספות כגון עיבוד נתונים. תוכנות צד ג’ אלו עשויות לאסוף מידע הנוגע לנתוני מיקום הנוגעים לך (נתוני מיקום בשטחים חיצוניים ונתוני מיקום בתוך מבנים (Indoor) אשר פתוחים לציבור), נתוני אפליקציות קיימות במכשירך ומידע סטטיסטי על השימוש בהן. בעת שימושך באתר אתה מאשר כי תוכנות צד ג’ אלו יהיו רשאיות לאסוף את המידע כאמור וכי העסק יהיה רשאי לעשות שימוש במידע זה למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

 • אם אתה מעוניין לחזור בך מהסכמתך למתן גישה לנתונים כאמור, אתה רשאי לעשות זאת באמצעות ביטול שירותי המיקום במכשיר הנייד.

 • העסק יהיה רשאי להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך, שנאסף על ידיו, לשותפיו העסקיים על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרים התואמים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיו העסקיים של העסק (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה ,כאמור לעיל, על אודותיך באופן עצמאי.

 

עוגיות  (cookies)

 • אתר העסק משתמש בטכנולוגיות שונות  המתבססות בין היתר על Pixels Tags ו- Cookies  (להלן יחדיו  (Cookies לצורך תפעול האתר באופן שוטף ותקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת העדפותיך האישיות באתר, לצורכי אבטחת מידע.
  ייתכן כי חלק מהמודעות שבהם אתה צופה בעת ביקורך באתר מגיעות משרתים של צדדי צד ג’, שרתים אלו מנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר  או בפייסבוק ( Retargeting ) ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשב המשתמש ושיבוץ Web Beacons   במודעות הפרסומת. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies . אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 • למידע נוסף אודות סוגי העוגיות אשר גוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד  הם משתמשים בקבצים הללו, אנא ראה במרכז המידע של גוגל.

 • למידע נוסף אודות השימוש בקבצי עוגיות על ידי פייסבוק או מי מטעמה אנא ראה הרחבה במדיניות העוגיות של פייסבוק

 • אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות אשר מוצעים באתר העסק.

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות GOOGLE ANALYTICS  לחץ כאן.

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל לחץ כאן.

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק לחץ כאן.

 • למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק לחץ כאן.

 

שימוש במערכות Google Analytics

האתר עשוי לעשות שימוש בכלי המחקר  Google Analytics על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתר, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש ובאילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר.

מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו. העסק אינו משלב ו/או מאחד את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics  עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתר. האפשרות של Google לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי Google Analytics אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של  Google Analytics.

 

שימוש במערכת ניהול מידע שונות

 • האתר עשוי לעשות שימוש בכלי מחקר שונים על מנת ליצור פרופילים של משתמשים ותחומי עניין תוך שימוש ב- Cookies,  טכנולוגיית הצלבת מכשירי קצה והצלבת תוכן כגון  Statistical ID וכלי זיהוי אחרים כגון מספרי זיהוי של מכשירי קצה. 
 • מטרת השימוש במידע שנאסף הינה ללמוד על השימוש של הגולשים באתר וכן לסייע לנו להציג בפני הגולשים תוכן, לרבות תוכן שיווקי

 

אבטחת מידע

העסק מיישם באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העסק לא מתחייב ששירותיו  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע אישי השמור לגביך במאגר המידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

 • אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר ניתן לפנות אלינו לבירורים באמצעות טופס יצירת קשר, , בדוא”ל ל [email protected] או בטלפון מספר: 055-318-1228 נציגי האתר עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 • כמו כן ביכולתך לבקש הדפס של כל החומר שברשות  GLOWUP CLINIC הנוגע אליך, או לבטל את הסכמתך לשימוש במידע זה מהסיבות המצוינות לעיל בכל זמן; ניתן לעשות זאת בטלפון:
  055-318-1228.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על  כך הודעה באתר.

עודכן לאחרונה: 24.04.2023

error: התוכן מוגן מהעתקה
ייעוץ ללא עלות

חולמים על שינוי? זה הזמן לקבוע פגישת ייעוץ ב-גלואפ קליניק! לקבלת מידע נוסף השאירו את הפרטים ונחזור בהקדם!

Glowup Clinic

Glowup Clinic

בדרך כלל עונים תוך שעה...

I will be back soon

Glowup Clinic
שלום 👋
איך נוכל לעזור לך?
WhatsApp יש לך שאלה?